Kvalitní strava

Zdravé stravování je jedním ze tří základních stavebních kamenů naší koncepce. 

Zahradničíme s dětmi

Program Oříšku vychází z koloběhu roku a děti na zahradě a v přírodě po celý rok poznávají, jak příroda funguje. Podílejí se na pěstování plodin a na přípravě jídla tak, aby už od malička pro ně bylo jídlo z přirozených, lokálních a sezónních potravin zcela samozřejmé.

Vaříme s dětmi

Jednou týdně se děti aktivně zapojují při přípravě jídel (krájí, strouhají, zdobí) a mají možnost vidět, odkud pochází základní potraviny (ty ze zahrádky), jak se dále zpracovávají a jak vypadá finální pokrm z těchto surovin. Před obědem si říkáme básničku (Všechno co roste ze země....a Matko země......). Sdílíme některé recepty s rodiči a tím je podporujeme ve zdravém vaření také doma.

Vaříme ze základních surovin a snažíme se nakupovat potraviny v bio kvalitě. Součástí jídelníčku je i zelenina a ovoce z naší zahrádky nebo ze zahrádek rodičů a spolupracovníků, které nám darují. Děti bylinky a plodiny sbírají přímo na naší zahrádce nebo je o původu potravin informujeme. Kuchařka, některá z maminek vaří v souladu s koncepcí programu Skutečně zdravá školka. 

 Skutečně zdravá školka

Jsme zapojeni do programu Skutečně zdravá škola a za komplexní přístup ke zdravému stravování jsme byli oceněni v r. 2018 na konferenci v Praze stříbrným certifikátem jako Skutečně zdravá školka, ve Zlínském kraji jsme tímto jedineční. 

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky.

Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel odrůdy také veřejnosti.