Kvalitní strava

 Ve školním roce 2022/2023 nám obědy dováží firma: napulcesty.cz

https://napulcesty.cz/

 Skutečně zdravá školka

Jsme zapojeni do programu Skutečně zdravá škola a za komplexní přístup ke zdravému stravování jsme byli oceněni v r. 2018 na konferenci v Praze stříbrným certifikátem jako Skutečně zdravá školka, ve Zlínském kraji jsme tímto jedineční. 

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky.

Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel odrůdy také veřejnosti.