Příspěvky

Přihláška

Přijímáme děti od 2 let. Přihlásit dítě je možno v průběhu celého školního roku formou přihlášky, kterou zasíláme do emailu rodičů. O přijetí rozhodne koordinátor a hlavní pedagog.

Přednost budou mít děti zralé pro pobyt v lesním klubu s celodenní a vícedenní docházkou a sourozenci. Přihlédnuto bude k věku dítěte.

Jelikož je Lesní klub Oříšek spolek, rodiče, jejichž dítě je přijato k pravidelné docházce se stanou členy spolku. Vyplní smlouvu o péči o dítě a přihlášku ke členství. Roční příspěvek je 0 Kč a jako členský příspěvek se platí pouze měsíční školkovné.

Příspěvek na dítě

Náš klub není zapsán v rejstříku MŠMT, finanční podpora státu na provoz je minimální a proto hradí většinu nákladů nezbytných k provozuschopnosti klubu rodiče přihlášených dětí.

Příspěvky na děti vybíráme individuálně podle zapojení rodiče do chodu školky.

V ceně školkovného je denní vzdělávací program, hlídání dítěte, pojištění dítěte, hygienické, kuchyňské a kancelářské potřeby, nájemné, příspěvek pro: pedagoga, asistenta pedagoga, provozního pracovníka, vnitřní a externí účetní případně kuchařku.


Školkovné pro starší děti (3-7let):

Jednodenní 1 000 Kč/ měsíc

Dvoudenní 1 880 Kč/ měsíc

Třídenní 2 700 Kč/ měsíc

↨ Čtyřdenní 3 440 Kč/ měsíc

↨ Pětidenní 3 900 Kč/ měsíc

↨Dny budou v provozu při počtu alespoň 4 pravidelných dětí.


Školkovné pro mladší děti (2-3 roky):

Jednodenní 1 200 Kč/ měsíc

Dvoudenní 2 320 Kč/ měsíc

Třídenní 3 360 Kč/ měsíc


Další varianty:

Poprvé s rodičem: 100 Kč

Dopolední docházka (ve zvykací době): 200 Kč

Odpolední docházka (V Kraťase): 200 Kč

Příležitostná docházka celodenní: 300 Kč (věk 3+ ) , 350 Kč (věk 2+)

Poskytujeme slevu na druhého sourozence 20%.


Stravné:

Dětem zajišťujeme oběd a odpolední svačinku.

Cena za porci/den je 50 Kč

Platby posílejte po dohodě zde:

Číslo účtu: 2500997942/2010


Za případnou finanční podporu děkujeme.