Informace pro rodiče

Denní rytmus

7:45 - 9:00        

Přivítání a předávání dětí uvnitř zázemí

9:00 - 9:45        

Ranní kruh - vzdělávací program

9:45 - 10:00      

Svačinka

10:00 - 12:00     

Venkovní aktivity, popř. program uvnitř v případě nepříznivého počasí

12:00 - 12:30    

Oběd

12:30 - 13:30      

Odpočinek

13:30 - 15:00      

Svačinka, odpolední aktivity (venku či uvnitř dle počasí), vyzvedávání dětí