Pro rodiče

Vybavení dětí

Děti jsou venku téměř za každého počasí.

Pracujeme na zahrádce, hrajeme si s hlínou, pískem, bahnem, barvami, leháme do trávy a užíváme si potoka a vody, vaříme na ohni a bude proto dobré tomu přizpůsobit oblečení a obuv dětí.

Každé dítě navštěvující náš lesní klub by mělo mít jménem označený dětský batůžek. S sebou dopolední svačinku a malou lahev s pitím (budeme doplňovat). Pláštěnku a náhradní oblečení.

Děti s pravidelnou docházkou mohou mít svoji přikrývku a polštářek. V zázemí má každý svoje papuče a pytlík na věci (náhradní oblečení, atd.). Čistotu těchto věcí udržují rodiče dotyčných dětí.

Batůžky, lahev, oblečení a obuv prosíme PODEPSAT.

Přihláška

Přijímáme děti od 2 let. Přihlásit dítě je možno v průběhu celého školního roku formou přihlášky.

O přijetí rozhodne koordinátor a hlavní pedagog. Přednost budou mít děti zralé pro pobyt v lesním klubu, děti s vícedenní docházkou a sourozenci. Přihlédnuto bude k věku dítěte.

Jelikož je Lesní klub Oříšek spolek, rodiče, jejichž dítě je přijato k pravidelné docházce se stanou členy spolku. Vyplní smlouvu o péči o dítě a přihlášku ke členství. Roční příspěvek je 0 Kč a jako členský příspěvek se platí pouze měsíční školkovné.

V době, kdy si dítě zvyká na kolektiv, (viz. Zvykací doba níže) se rodiče mohou účastnit dopoledního programu klubu. Rodiče, kteří se podílí na programu nesou i nadále zodpovědnost za své dítě, zodpovědnost nepřechází na zřizovatele. Měli by respektovat pravidla provozu a denní program lesního klubu.

Příspěvek na dítě

Náš klub není zapsán v rejstříku MŠMT, finanční podpora státu na provoz je minimální a proto hradí většinu nákladů nezbytných k provozuschopnosti klubu rodiče přihlášených dětí.

Příspěvky na děti vybíráme individuálně podle zapojení rodiče do chodu školky.

V ceně školkovného je denní vzdělávací program, hlídání dítěte, pojištění dítěte, hygienické, kuchyňské a kancelářské potřeby, nájemné, příspěvek pro: pedagoga, asistenta pedagoga, provozního pracovníka, vnitřní a externí účetní případně kuchařku.

Platbu je potřeba uhradit nejpozději do 15. dne měsíce, jenž předchází měsíci docházky dítěte do LK Oříšek (např. školkovné na duben se hradí do 15. března).

Celoroční záloha = záloha na pojištění a evidenci dítěte, které lesní klub bude navštěvovat pravidelně. Kauce činí 200 Kč/měsíc a je nevratná. Měsíční školkovné je o tuto částku sníženo:


Školkovné pro starší děti 
(3-7let):

Jednodenní  800 Kč/ měsíc

Dvoudenní    1 680 Kč/ měsíc

Třídenní         2 500 Kč/ měsíc

↨ Čtyřdenní   3 240 Kč/ měsíc

↨ Pětidenní   3 700 Kč/ měsíc


↨Dny budou v provozu při větším počtu pravidelných dětí.


Školkovné pro mladší děti

(2-3 roky):

Jednodenní  1 000 Kč/ měsíc

Dvoudenní   2 120 Kč/ měsíc

Třídenní        3 160 Kč/ měsíc


Další varianty:

Poprvé s rodičem: 100 Kč

Dopolední docházka (ve zvykací době*): 200 Kč

Odpolední docházka: 200 Kč

Příležitostná docházka celodenní: 300 Kč (věk 3+ ) , 350 Kč (věk 2+) 

Poskytujeme slevu na druhého sourozence 20%.


*Zvykací doba = čas, kdy si nově přijaté dítě zvyká na kolektiv. Po tuto dobu rodiče na dítě platí o 20% vyšší školkovné. Tato doba trvá většinou měsíc, max. první tři měsíce pravidelné docházky.

Stravné:

Dětem zajišťujeme oběd a odpolední svačinku.

Cena za porci/den je 50 Kč

Platby posílejte po dohodě zde:

Číslo účtu: 2500997942/2010


Za případnou finanční podporu děkujeme.