Svobodná škola
od září 2019

Svobodná škola

Od září 2019 probíhá páteční Oříšek na Vsetíně v Kraťasu pod vedením Jitky Sedláčkové a Kláry Švachové.

Děti se schází od 7:30 do 16:00 (16:30 dle potřeby).

Dopoledne se věnujeme vzdělávacím aktivitám, práci na projektech, na starší děti čekají vždy rozmanitá centra aktivit, kde si mohou vyzkoušet vše, co je zajímá. Pro menší děti je připraven program, kde využíváme některé prvky a pomůcky montessori.

Odpoledne trávíme spíše pobytem venku a možnost docházet k nám mají také děti ze škol (nabízíme možnost poobědového svozu dětí ze ZŠ Sychrov).

Cena za celý den je dle typu docházky a věku dítěte v záložce Příspěvky.

Cena za odpoledne: 200 Kč/den (novinka).

pro více informací volejte Jitce (723 580 414)

Mapa, kde je zaznačen kreativní a společenský prostor KRAŤAS zde: