Co je lesní školka?

Lesní mateřské školky jsou alternativou předškolního vzdělávání, v nichž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Toto přirozené prostředí představuje ideální prostor pro rozvoj dětské osobnosti ve všech směrech. Práce s dětmi je inspirována aktuálním počasím a změnou ročních období, která je v přírodě snadno pozorovatelná. Pro extrémní nepřízeň počasí nebo odpolední odpočinek bývá připraveno jednoduché zázemí (týpí, jurta, chatka, maringotka, apod.), popřípadě náhradní program (návštěva divadla, knihovny, tělocvičny aj.). 

Jaro, léto, podzim, zima....

v Oříšku je vždycky prima...

Naše lesní školka funguje od května 2016 a je založena na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem (pedagogem lesní školky) a dítětem i mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává i citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snaží se vytvářet takové podmínky, aby se děti mohly co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným způsobem. Pomáhá jim objevovat jejich silné stránky a učí je poznávat, co je baví. Každého zvlášť, individuálně a jeho tempem.

Většinu času pobýváme s dětmi v přírodě, činnosti jsou inspirované přirozeným koloběhem roku. Děti v přírodě poznávají, jak příroda funguje. Zkušenosti a dovednosti získávají prožitkem, pobytem venku a kontaktem s ostatními dětmi.

O děti pečují dvě průvodkyně (pedagog a asistentka) s odborným pedagogickým vzděláním a zkušenostmi ze školní i mimoškolní praxe.

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a budování komunity rodičů a přátel klubu.

Jak je to s financemi?


Lesní klub Oříšek není zapsán v rejstříku MŠMT. Veškerý provoz je tedy hrazen pouze z členských příspěvků rodičů (školkovné) a případných darů, dotací a grantů. 

V ceně školkovného je hlídání dítěte, vzdělávací program, pojištění dítěte, nájemné a energie, hygienické, kuchyňské a kancelářské potřeby, odměna pro pedagoga, asistenta pedagoga, provozního pracovníka a účetní.

Cena za docházku nezahrnuje stravné, jízdné a vstupné na kulturní akce.

Jelikož je Lesní klub Oříšek spolek, rodiče, jejichž dítě je přijato k pravidelné docházce, se stanou členy spolku. Vyplní smlouvu o péči o dítě a přihlášku ke členství. Roční příspěvek je 0 Kč a jako členský příspěvek se platí měsíční školkovné.