Lesní školka
od května 2016

Přijímáme nové děti v průběhu celého školního roku

Jaro, léto, podzim, zima

v Oříšku je vždycky prima

Program Oříšku vychází z koloběhu roku a děti na zahradě a v přírodě po celý rok poznávají, jak příroda funguje. Podílejí se na pěstování plodin a na přípravě jídla tak,aby už od malička pro ně bylo jídlo z přirozených, lokálních a sezónních potravin zcela samozřejmé. Zkušenosti a dovednosti získávají prožitkem, pobytem venku a kontaktem s ostatními dětmi.


Podporujeme děti v jejich růstu a schopnosti rozvíjet se svým jedinečným způsobem. My v Oříšku jim pomáháme objevovat právě jejich silné stránky a učíme je poznávat, co je baví. Každého zvlášť, individuálně a jeho tempem. 

Co je lesní školka?

Lesní mateřské školky jsou alternativou předškolního vzdělávání, v nichž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Toto přirozené prostředí představuje ideální prostor pro rozvoj dětské osobnosti ve všech směrech. Práce s dětmi je inspirována aktuálním počasím a změnou ročních období, která je v přírodě snadno pozorovatelná. Pro extrémní nepřízeň počasí nebo odpolední odpočinek bývá připraveno jednoduché zázemí (týpí, jurta, chatka apod.), popřípadě náhradní program (návštěva divadla, knihovny, tělocvičny aj.).  

Naše lesní školka založena na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem (pedagogem lesní školky) a dítětem i mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává i citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se mohly děti co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným způsobem.

Většinu času pobýváme s dětmi v přírodě a na zahradě, činnosti jsou inspirované přirozeným koloběhem roku. Samozřejmý je výchovný a vzdělávací aspekt respektující Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Zázemí v Ústí u Vsetína


Naším prvním zázemím je zahrada s maringotkou v Ústí u Vsetína. 

Oplocená zahrada je navíc přirozeně ohraničená lesem a potokem.

Maringotka je zateplena ovčí vlnou z místní produkce a lze ji vytápět kamny. Nabízí prostor ideálně pro 16 dětí a 2 průvodce. V zadní části maringotky si děti mohou odpočinout po obědě, prostřední část slouží pro společné aktivity a v přední části je kuchyňka a místo pro odkládání věcí. Před maringotkou je terasa. Jako sociální zařízení nám slouží suché WC a kanystr na vodu s kohoutkem na oplachování. Součástí zázemí je také studna s užitkovou vodou. Zázemí společně s rodiči nadále rozvíjíme....

Denní rytmus7:15 - 7:50

Předávání dětí, společný pohyb a pobyt v přírodě.

7:50 - 9:20

Přivítání se v kruhu a seznámení s plánem dne (tematicky zaměřeným programem).

9:20 - 09:30

Dopolední svačinka.

09:30 - 11:40

Volné nebo společné hraní, zpívání, tancování, tvoření či práce na zahrádce. V případě velmi nepříznivého počasí program v maringotce. Jednou týdně společné vaření.

11:40 - 12:30

Oběd, příprava na odpočinek

12:30 - 14:00

Polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, předškolní příprava pro předškoláky. 

Odpolední program nebo volná hra - podle zájmu dětí.

14:00 - 14:15

Odpolední svačinka.

14:15 - 14:45

Předávání dětí v zázemí lesního klubu, zhodnocení dne, reflexe s rodiči

14:45 - 15:15

Výprava k parkovišti firmy CZ Top Trade a předávání dětí


Pozn. Po domluvě lze řešit svoz dítěte s průvodcem nebo s některým rodičem