Lesní školka

Přijímáme nové děti

Jelikož máme individuální přístup, připadá na jednoho průvodce či asistenta pouze jedno dítě mladší 3 let. Proto si místo pro své dítě rezervujte právě teď. Volné místa pro starší děti máme také. Děti je možno přihlásit v průběhu celého školního roku až do naplnění kapacity. Na děti čeká zajímavý a různorodý vzdělávací program podle ročního období, aktuálního měsíce a českých tradic. Také zdravá a pestrá strava.

Co je lesní školka?

Lesní mateřské školky jsou alternativou předškolního vzdělávání, v nichž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Toto přirozené prostředí představuje ideální prostor pro rozvoj dětské osobnosti ve všech směrech. Práce s dětmi je inspirována aktuálním počasím a změnou ročních období, která je v přírodě snadno pozorovatelná. Pro extrémní nepřízeň počasí nebo odpolední odpočinek bývá připraveno jednoduché zázemí (týpí, jurta, chatka apod.), popřípadě náhradní program (návštěva divadla, knihovny, tělocvičny aj.).  

Naše lesní školka založena na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem (pedagogem lesní školky) a dítětem i mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává i citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se mohly děti co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným způsobem.

Většinu času pobýváme s dětmi v přírodě a na zahradě, činnosti jsou inspirované přirozeným koloběhem roku. Samozřejmý je výchovný a vzdělávací aspekt respektující Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Denní rytmus7:20 - 9:00

Předávání dětí, společný pohyb a pobyt v přírodě.

9:00 - 9:20

Přivítání se v kruhu a seznámení s plánem dne (tematicky zaměřeným programem).

9:20 - 09:30

Dopolední svačinka.

09:30 - 11:40

Volné nebo společné hraní, zpívání, tancování, tvoření či práce na zahrádce. V případě velmi nepříznivého počasí program v maringotce. Jednou týdně společné vaření.

11:40 - 12:15

Oběd, příprava na odpočinek

12:15 - 12:30

Předávání dětí, které odchází po obědě.

12:30 - 14:00

Polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, předškolní příprava pro předškoláky.

14:00 - 14:15

Odpolední svačinka.

14:15 - 15:30

Odpolední program nebo volná hra - podle zájmu dětí.

Předávání dětí v zázemí lesního klubu, zhodnocení dne, reflexe s rodiči.


Pozn. Po domluvě lze řešit svoz dítěte s průvodcem nebo s některým rodičem

Přihláška

Přijímáme děti od 2 do 6 let. Přihlásit dítě je možno v průběhu celého školního roku. O přijetí rozhodne koordinátorka po konzultaci s pedagogem na základě přihlášky.

Přednost budou mít děti s celodenní, vícedenní a pravidelnou docházkou. Rozhodnutí o přijetí je zákonnému zástupci sděleno do 10 dnů od doručení této přihlášky. Přihlédnuto bude k věku a zdravotním stavu dítěte. Přednost budou mít sourozenci a děti zralé pro pobyt v lesním klubu.

Jelikož je Lesní klub Oříšek spolek, rodiče, jejichž dítě je přijato k pravidelné docházce se stanou členy spolku. Vyplní smlouvu o péči o dítě a přihlášku ke členství. Roční příspěvek je 0 Kč a jako členský příspěvek se platí pouze měsíční školkovné.

Příspěvek na dítě

Příspěvky na děti vybíráme individuálně podle zapojení rodiče do chodu školky.

V ceně školkovného je denní program, hlídání dítěte, pojištění dítěte, hygienické, kuchyňské           a kancelářské potřeby, nájemné, příspěvek pro: pedagoga, asistenta pedagoga, uklízečku, provozního pracovníka, vnitřní a externí účetní případně kuchařku.

Poprvé s rodičem: 100 Kč


Pravidelná docházka (věk 3+)  - pětidenní 195 Kč/den

                                                   - čtyřdenní 215 Kč/den

                                                   - třídenní 225 Kč/den

                                                  - dvoudenní 235 Kč/den

                                                  - jednodenní 250 Kč/den

Nabízíme také možnost dopolední docházky.

Příležitostná docházka dopolední: 200 Kč (věk 3+ ) x 220 Kč (do 3 let)

Příležitostná docházka celodenní: 300 Kč (věk 3+ ) x 350 Kč (do 3 let)


Poskytujeme slevu na sourozence 30%.

Více variant možností docházky máme v provozním řádu, který Vám můžeme zaslat na email.


Skutečně zdravá školka

https://www.skutecnezdravaskola.cz/


Příklad jídelníčku: