Lesní školka

od května 2016

Přijímáme nové děti v průběhu celého školního roku

Jaro, léto, podzim, zima

v Oříšku je vždycky prima

Program Oříšku vychází z koloběhu roku a děti na zahradě a v přírodě po celý rok poznávají, jak příroda funguje. Podílejí se na pěstování plodin a na přípravě jídla tak,aby už od malička pro ně bylo jídlo z přirozených, lokálních a sezónních potravin zcela samozřejmé. Zkušenosti a dovednosti získávají prožitkem, pobytem venku a kontaktem s ostatními dětmi.


Podporujeme děti v jejich růstu a schopnosti rozvíjet se svým jedinečným způsobem. My v Oříšku jim pomáháme objevovat právě jejich silné stránky a učíme je poznávat, co je baví. Každého zvlášť, individuálně a jeho tempem. 

Co je lesní školka?

Lesní mateřské školky jsou alternativou předškolního vzdělávání, v nichž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Toto přirozené prostředí představuje ideální prostor pro rozvoj dětské osobnosti ve všech směrech. Práce s dětmi je inspirována aktuálním počasím a změnou ročních období, která je v přírodě snadno pozorovatelná. Pro extrémní nepřízeň počasí nebo odpolední odpočinek bývá připraveno jednoduché zázemí (týpí, jurta, chatka apod.), popřípadě náhradní program (návštěva divadla, knihovny, tělocvičny aj.).  

Naše lesní školka založena na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem (pedagogem lesní školky) a dítětem i mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává i citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se mohly děti co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným způsobem.

Většinu času pobýváme s dětmi v přírodě a na zahradě, činnosti jsou inspirované přirozeným koloběhem roku. Samozřejmý je výchovný a vzdělávací aspekt respektující Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Oříškové království 


Naším zázemím je zahrada s maringotkou v Ústí u Vsetína. 

Oplocená zahrada je navíc přirozeně ohraničená lesem a potokem.

Zahrada s hracími prvky pro děti (prolézačky, houpačky, skluzavka, pískoviště, podium, domeček, bosonohá stezka), bylinkový a zeleninový záhon, ovocné stromy a ohniště, bunkry postavené dětmi a okolní příroda jsou naším celoročním zdrojem zážitků a vědomostí.

Maringotka je zateplena ovčí vlnou z místní produkce a lze ji vytápět kamny. Nabízí prostor ideálně pro 16 dětí a 2 průvodce. V zadní části maringotky si děti mohou odpočinout po obědě, prostřední část slouží pro společné aktivity a v přední části jsou věšáky na odkládání a sušení věcí. Každý má uvnitř také krabici s náhradními a osobními věcmi.

Před maringotkou máme nově zrekonstruovanou terasu. 

Jako sociální zařízení nám slouží suché WC a kanystr na vodu s kohoutkem na oplachování. Součástí zázemí je také studna s užitkovou vodou. Zázemí společně s rodiči nadále rozvíjíme....

Denní rytmus8:30 - 9:00

Přivítání a předávání dětí

9:00 - 9:45

Ranní kruh - básnička, seznámení s plánem dne (tematicky zaměřeným programem).

9:45 - 10:00

Dopolední svačinka.

10:00 - 12:00

Společné hraní, zpívání, tancování, tvoření či práce na zahrádce. V případě velmi nepříznivého počasí program v maringotce. 

12:00 - 12:30

Oběd

12:30 - 14:15

Polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, předškolní příprava pro předškoláky. 

Odpolední aktivity

14:15 - 14:30

Odpolední svačinka.

14:30 - 15:00

Dokončování aktivit a volná hra

15:00 - 15:30

Vyzvedávání dětí (reflexe s rodiči)


Pozn. Po domluvě lze řešit svoz dítěte s průvodcem nebo s některým rodičem