Lesní klub Oříšek

školka jinak:)

Naše lesní školka funguje od května 2016 a je založena na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem (pedagogem lesní školky) a dítětem i mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává i citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snaží se vytvářet takové podmínky, aby se děti mohly co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným způsobem. Pomáhá jim objevovat jejich silné stránky a učí je poznávat, co je baví. Každého zvlášť, individuálně a jeho tempem.

Ráno se scházíme uvnitř, kde je  prostor pro volnou hru dětí i řízenou činnost. Po svačince pobýváme s dětmi v přírodě, činnosti jsou inspirované přirozeným koloběhem roku. Děti v přírodě poznávají, jak příroda funguje. Zkušenosti a dovednosti získávají prožitkem, pobytem venku a kontaktem s ostatními dětmi. Na oběd a odpočinek se vracíme do zázemí. Odpolední program je přizpůsoben počasí. V zimě pobýváme spíše uvnitř, v případě hezkého počasí rádi využíváme přilehlého hřište ke hrám a společným aktivitám.

O děti pečují dvě průvodkyně (pedagog a asistentka) s odborným pedagogickým vzděláním a zkušenostmi ze školní i mimoškolní praxe.

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a budování komunity rodičů a přátel klubu.

Jak je to s financemi?


Lesní klub Oříšek není zapsán v rejstříku MŠMT. Veškerý provoz je tedy hrazen pouze z členských příspěvků rodičů (školkovné) a případných darů, dotací a grantů. Jsme nezisková organizace.

V ceně školkovného je hlídání dítěte, vzdělávací program, pojištění dítěte, nájemné a energie, hygienické, kuchyňské a kancelářské potřeby, odměna pro pedagoga, asistenta pedagoga, provozního pracovníka a účetní.

Cena za docházku nezahrnuje stravné, jízdné a vstupné na kulturní akce.

Jelikož je Lesní klub Oříšek spolek, rodiče, jejichž dítě je přijato k pravidelné docházce, se stanou členy spolku. Vyplní smlouvu o péči o dítě a přihlášku ke členství. Roční příspěvek je 0 Kč a jako členský příspěvek se platí měsíční školkovné.